Mentalitet og mål

Tema for årets festival er Mentalitet. Mentalitet – enkelt definert som «innstilling, sinnelag, tankegang» – er en grunnleggende del av menneskets egenart, og kan forstås både individuelt og kollektivt. På festivalen vil vi sette søkelys på egen og andres mentalitet, og våre tanker om mentalitet. Hvordan formes egentlig våre verdier, tenkemåter og handlingsmønstre, og hvordan forholder vi oss til dette i en globalisert tid? Litteratur er en viktig kilde til å forstå og få kunnskap om mentalitet. Gjennom fire festivaldager skal temaet speiles på ulikt vis, i litterære samtaler, debatter, konserter, foredrag, forestillinger og opplesninger.

I arbeidet med å konkretisere temaet har nye innfallsvinkler og spørsmål stadig dukket opp. Finnes det en nordnorsk mentalitet? Har vi en egen mentalitet i Finnmark, er vi annerledes enn Nord-Norge og Norge generelt? Finnes en felles nordisk mentalitet, eller en egen grenseboermentalitet?  Er oversatt litteratur og klassikere med på å forme vår felles mentalitet? Hva er forskjellen på mentalitet og identitet?

Den franske forfatteren Marcel Proust beskrev mentalitet i sin roman «På sporet av den tapte tid», en klassiker som beskriver tid og de virkninger den øver på menneskesinnet. I litterære framstillinger av Nord-Norge og Finnmark har mentalitet gjerne blitt koplet til ytre rammer som klima, havets nærhet, vidder og karrig jord når ulike menneskegrupper og –typer skal skildres (ungdom, eldre folk, barn, samer, kvener, fiskere, fiskerbondekoner, hekser, læstadianere, rike kjøpmenn og embetsmenn, grensevakter og flyktninger osv.).

Festivalprogrammet vil neppe gi svar på alle spørsmål om hvorfor vi er som vi er. Men vi ønsker at Finnmark internasjonale litteraturfestival skal ha et tydelig særpreg av Finnmark, og målsetningene er som før:

  • inspirere barn, ungdom og voksne i Finnmark til å bli aktive litteraturbrukere
  • være et møtested for litteraturarbeidere og litteraturinteresserte i Finnmark
  • formidle ny og eldre litteratur fra Finnmark og nabolandene i nord
  • formidle verdenslitteratur til Finnmarks befolkning

Finnmark internasjonale litteraturfestival har et særlig fokus på å ivareta og løfte fram litteratur fra nordområdene, og samisk, kvensk, russisk og finsk litteratur skal være godt representert.

Translate »