Finnmark internasjonale litteraturfestival – Finnlitt

Finnlitt er Finnmarks største litteraturfestival og er et lyspunkt på vei inn i mørketida i nord. På toppen av Europa, ved Barentshavet, nær grensa til Finland og Russland, arrangerer Finnmark fylkesbibliotek annen hvert år Finnmark internasjonale litteraturfestival. Festivalen arrangeres vekselvis i festivalbyene Alta og Kirkenes og i tett samarbeid med bibliotekene der.

Finnlitt har alltid et overordnet tema som samler festivalens innhold. Tidligere Finnlitt har hatt temaene:

I Kirkenes i 2020 er temaet Underveis

«Det er bedre å være på reise enn å holde seg i ro.» Samisk ordtak. (Gaski, H. (2012) Tiden er et skip som ikke kaster anker)

Underveis
betyr å være i bevegelse mot noe.
Underveis gir assosiasjoner til samenes tradisjonelle nomadiske liv, der selve reisen er målet. Men også til mennesker som er underveis til en tryggere tilværelse fordi de flykter fra noe.
Underveis kan beskrive tankeprosesser, politisk utvikling, eller prosesser i samfunnet. Det kan også brukes om endringer i enkeltpersoners liv, som å være underveis spirituelt eller i et sykdomsforløp. Vi snakker også om å være underveis i livet.

Hvor er vi på vei? Hvem har vært underveis før oss? Er vi underveis til noe bedre eller verre?

Målsettingen for Finnmark internasjonale litteraturfestival er å

  • inspirere barn, ungdom og voksne i Finnmark til å bli aktive litteraturbrukere
  • være et møtested for litteraturarbeidere og litteraturinteresserte i Finnmark
  • formidle ny og eldre litteratur fra Finnmark og nabolandene i nord
  • formidle verdenslitteratur til Finnmarks befolkning

Finnmark internasjonale litteraturfestival har et særlig ansvar for å ivareta og løfte fram litteratur fra nordområdene. Samisk, kvensk, russisk og finsk litteratur er alltid med i vårt program. Festivalen skal ha et spesifikt preg av Finnmark, og vi leter kontinuerlig etter formidlingsformer som kan fungere i vårt fylke. Finnlitt har også tradisjon for ekskursjoner. Da tar vi i bruk noe av alt det unike Finnmark har å by på av natur- og kulturopplevelser. Finnmarksnaturen er jo vår beste litterære scene, selv i månedsskiftet oktober/november.

 

Takk for støtten til å arrangere Finnlitt! 

Norsk kulturråd
Samisketingets bibliotek logo
Finnmarksbibliotekenes logo
Alta biblioteks logo
Ark Amfi Alta
Nasjonalbiblioteket
Samisk forfatterforening
Nordnorsk forfatterlag
Logo Barentssekretariatet
Translate »