Finnmark internasjonale litteraturfestival – Finnlitt

Finnlitt er Finnmarks største litteraturfestival og er et lyspunkt på vei inn i mørketida i nord. På toppen av Europa, ved Barentshavet, nær grensa til Finland og Russland, arrangerer Finnmark fylkesbibliotek annen hvert år Finnmark internasjonale litteraturfestival. Festivalen arrangeres vekselvis i festivalbyene Alta og Kirkenes og i tett samarbeid med bibliotekene der.

Finnlitt har alltid et overordnet tema som samler festivalens innhold. Tidligere Finnlitt har hatt temaene:

Alta 2010 Natur

Kirkenes 2012 Språk

Alta 2014 Tid 

Kirkenes 2016 Mentalitet

 

I 2018 er temaet Ærlig talt! om sannhet og løgn i livet og litteraturen.

Uttrykket Ærlig talt! brukes i diskusjoner for å gi uttalelsen ekstra tyngde når man skal si sin ærlige mening. Gjerne med et toneleie av indignasjon og irritasjon over noe man er uenig i, men like gjerne med et ønske om å formidle en sannhet. Ikke minst er folk fra vår landsdel kjent for å ta bladet fra munnen og ikke legge fingrene imellom. Ærlig talt!

Uttrykket Ærlig talt! finnes ikke på samisk. Vi har valgt å bruke ordet Duohtavuohta i stedet, som betyr sannhet, alvor, realitet og faktum.

Ærlig talt/ Duohtavuohta har positive og negative aspekter: mot, engasjement og konstruktiv kritikk. Ærlig talt kan såre, være subjektiv og ulik. Hvem bestemmer hvilken versjon av ærlighet som er den sanne?

Ærlig talt! kan selvfølgelig overføres til det litterære feltet og vår oppfattelse av litteratur. Finnlitt 2018 inneholder alt fra troverdighet i skjønnlitteratur, til kritikeres/leseres ærlige mening om enkelte verk og ærlige foredrag som problematiserer begrepet sannhet i biografisjangeren og virkelighetslitteratur.

Målsettingen for Finnmark internasjonale litteraturfestival er å

  • inspirere barn, ungdom og voksne i Finnmark til å bli aktive litteraturbrukere
  • være et møtested for litteraturarbeidere og litteraturinteresserte i Finnmark
  • formidle ny og eldre litteratur fra Finnmark og nabolandene i nord
  • formidle verdenslitteratur til Finnmarks befolkning

Finnmark internasjonale litteraturfestival har et særlig ansvar for å ivareta og løfte fram litteratur fra nordområdene. Samisk, kvensk, russisk og finsk litteratur er alltid med i vårt program. Festivalen skal ha et spesifikt preg av Finnmark, og vi leter kontinuerlig etter formidlingsformer som kan fungere i vårt fylke. Finnlitt har også tradisjon for ekskursjoner. Da tar vi i bruk noe av alt det unike Finnmark har å by på av natur- og kulturopplevelser. Finnmarksnaturen er jo vår beste litterære scene, selv i månedsskiftet oktober/november.

Festivalturné til bibliotekene i Finnmark
Alle i Finnmark skal ha mulighet til å oppleve en smak av festival. Derfor arrangeres det turnéer med utvalgte forfattere og aktører til bibliotekene i fylket i tiden før festivalen. Bibliotekene bidrar til festivalstemning med utstillinger og bokanbefalinger og er lokale arrangører av forfattermøtene.

Ærlig talt, for oss som jobber på Finnmark fylkesbibliotek er det utrolig gøy å arrangere litteraturfestival!

 

 

Takk for støtten til å arrangere Finnlitt! 

Norsk kulturråd
Samisketingets bibliotek logo
Finnmarksbibliotekenes logo
Alta biblioteks logo
Ark Amfi Alta
Nasjonalbiblioteket
Samisk forfatterforening
Nordnorsk forfatterlag
Logo Barentssekretariatet
Translate »