Bilde av Nils Magne Knutsen
Nils Magne Knutsen

Nils Magne Knutsen er professor emeritus i nordisk litteratur ved UiT – Norges arktiske universitet. Han er en kjenner av Knut Hamsun og Petter Dass og har forsket på reiselitteratur, handelssteder i litteraturen, bildet av Nord-Norge i litteraturen og nordnorsk humor og identitet. Nils Magne Knutsen er tildelt St. Olavs Orden for sitt formidlingsarbeid og er en høyt skattet foredragsholder. Til festivalen har han fått i oppdrag å se nærmere på eldre og nyere finnmarkslitteratur for å finne kandidater til en litterær finnmarkskanon, i et prosjektsamarbeid med Finnmark fylkesbibliotek.

Translate »