Bilde av Bente Andersen
Bente Andersen

Bente Andersen er skuespiller, regissør, og kunstnerisk leder på Samovarteateret. Hun grunnla Samovarteateret i 1990.

I sitt imponerende arbeid med Samovarteateret har Bente skapt unike, spennende og virkelighetsnære forestillinger. På sine nettsider skriver Samovarteateret at «Vi har utviklet en egen Samovarmetodikk – en særegen måte å jobbe fram forestillinger på, signert Bente S. Andersen og Samovarteateret.»

På litteraturfestivalen opptrer Bente i mange roller. Samovarteateret produserer litteraturfestivalens åpningsforestilling onsdag og hun leser fra Min krigsdagbok torsdag. På lørdag samtaler hun og Ingeborg Arvola om stykkene de sammen har skrevet og registrert for Samovarteateret, dette gir oss mulighet til å få enda bedre innblikk i Samovarteaterets forestillinger!

Translate »