Bilde av Einar Niemi
Einar Niemi

Einar Niemi, født 1943, professor emeritus i historie, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Utdannet ved Universitetet i Oslo. Vært gymnaslektor, universitetslektor/amanuensis i historie, fylkeskonservator i Finnmark, professor II, professor i full stilling ved Universitetet i Tromsø 1989-2013. Har publisert omfattende især innen minoritetshistorie, migrasjon, regionhistorie, lokalhistorie og forskning. Blant bøkene er Oppbrudd og tilpassing (1977), Den finske fare (1981, sammen med Knut Einar Eriksen), Vadsøs historie (1983), Pomor (1993), medforfatter Nordnorsk kulturhistorie (1994), Norsk innvandringshistorie (2004), Partisanbygda (2007, red. og medforfatter), Det globale og det hjemlige (2009, medred. og medforfatter), Russland kommer nærmere (2014, medforfatter), Naboer i frykt og forventning (2015, medforfatter), Nord-Norge og 1814 (2015, medred. og medforfatter). Har mottatt Gad Rausings pris, Vitterhetsakademien, Stockholm, og Universitetet i Tromsøs formidlingspris. Æresdoktor ved Umeå universitet. Medlem av vitenskapsakademier i Norge og Sverige. Brageprisen 1994 og 2004 sammen med andre forfattere.

Translate »