Bilde av Eva Rekve
Eva Rekve

Eva Rekve jobber som rådgiver i Leser søker bok, en forening som jobber for å gjøre god litteratur tilgjengelig for alle. Eva formidler kunnskap om bøker og lesing til skoler og bibliotek. En av Leser søker boks gode tjenester er Leseombudene, personer som leser høyt for andre og som er knyttet til Leser søker bok gjennom sitt lokale bibliotek. Eva skal møte leseombudene i Finnmark, som samles til den aller første inspirasjonssamlingen i fylket. Se mer om Leser søker bok i Finnmark (Lenke til http://www.finnmarkfylkesbibliotek.no/tjenester/litteraturformidling/leser-soker-bok/)

På litteraturfestivalen tilbyr Leser søker bok også minikurset Boka er for alle, et minikurs for lærere og bibliotekarer. Mål for kurset er at deltakerne kjenner Leser søker boks Boksøk og kriterier for lettleste og tilrettelagte bøker. Lenke til kurset: https://gallery.mailchimp.com/26abea6ce897dd2397b57e970/files/Boka_er_for_alle_plakat.pdf

Leser søker bok satser på Finnmark, og Eva gleder seg til å besøke fylket for andre gang i år!

Translate »