Bilde av Harald Sunde
Harald G. Sunde

Harald G. Sunde ble født i 1957 i Oslo. Han er utdannet lege fra Dublin i 1983 og ble tvangssendt på dårlig turnusnummer til Kirkenes i 1984, og bor der fortsatt. Sunde arbeider som medisinsk fagsjef ved Finnmarkssykehuset HF.

Han har siden 1999 drevet forlaget «Beallječohkka Innovation» som en hobby; en rekke lokalhistoriske bøker har kommet ut på dette forlaget.

Sammen med familie og hyttenabo fant han i 2005 partisanhulen på Øretoppen, der en partisangruppe holdt til høsten 1944. Historien om Partisanene på Øretoppen ble seinere gitt ut som hefte og er nå ute i tredje opplag. Somrene 2017 og 2018 har Sunde fartet rundt i Finnmark på leiting etter spor av partisanvirksomheten under andre verdenskrig, en historie han synes er skammelig håndtert av norske myndigheter. Samlingen av krigshistorier og egne opplevelser blir i løpet av høsten satt sammen til boka «I partisanenes fotspor», som skal lanseres på Finnlitt den 3. november.

Translate »