Bilde av Harald Sunde
Harald G. Sunde

Harald Sunde ble født i 1957 i Oslo. Han er utdannet lege fra Dublin i 1983 og ble tvangssendt på dårlig turnusnummer til Kirkenes i 1984, og bor der fortsatt. Sunde arbeider som medisinsk fagsjef ved Finnmarkssykehuset HF. Han mislikte fagene historie og norsk stil i skolen, men det har endret seg med årene.

Sammen med familie og hyttenabo fant han i 2005 partisanhulen på Øretoppen, der en partisangruppe holdt til høsten 1944. Historien om Partisanene på Øretoppen ble seinere gitt ut som hefte og er nå ute i tredje opplag. Debuterer nå med egen bok «I partisanenes fotspor», som skal lanseres på Finnlitt!

Translate »