Bilde av Marit Bjerkeng
Marit Bjerkeng

Marit Bjerkeng er Finnlitts eminente ekspert på russisk litteratur. Lenge jobbet hun som dosent i russisk ved UiT – Norges arktiske universitet. Marit Bjerkeng er aktiv som oversetter, og har oversatt over 14 skjønnlitterære verk. Hennes nyeste oversettelse er Klosteret av Zakhar Prilepin (2018), en roman på hele 744 sider. Marit har også oversatt en rekke sakprosatekster av ulikt omfang.

Til Finnlitt 2018 har Marit invitert den unge forfatteren Jelizaveta (Liza) Aleksandrova-Zorina. Hun er enda ikke oversatt til norsk. Dette viser litt av Marits engasjement med å formidle russisk litteratur i Norge. Marit skal også holde et foredrag om sitt virke som oversetter fra russisk til norsk.

Translate »