Marit Bjerkeng

Marit Bjerkeng er litteraturfestivalens ekspert på russisk litteratur, russiske forfattere og oversettelse fra russisk til norsk. Hun har selv oversatt en rekke russiske forfattere, som Ljudmila Ulitskaja , Isaak Babel og Mikhail Sjisjkin. Marit arbeider med formidling av russisk litteratur og kultur, og er særlig interessert i ny russisk litteratur. Hun var en av redaksjonsrådet i prosjektet Petrusjka, som jobbet for at kjennskap til hverandres litteratur og kultur er grunnlag for godt naboskap, språkkunnskap og gjensidig forståelse.

Marit er blitt pensjonist, men har fremdeles mange jern i ilden. Før var hun dosent i russisk ved det som het Høgskolen i Finnmark, deretter UiT – Norges arktiske universitet, i Alta

Vi anbefaler å lese Vinduet 1/2016, som i sin helhet viet til Postsovjetisk litteratur. Også der har Marit bidratt, med artikkelen Frihet og tvang, sannhet og løgn: Ljudmila Ulitskajas litterære genetikk

Marit leder samtalene med alle de russiske forfatterne som besøker Finnmark internasjonale litteraturfestival.

Translate »