Bilde av Marit Bjerkeng
Marit Bjerkeng

Marit Bjerkeng er litteraturfestivalens ekspert på russisk litteratur, russiske forfattere og oversettelse fra russisk til norsk. Hun har selv oversatt en rekke russiske forfattere, som Ljudmila Ulitskaja , Isaak Babel og Mikhail Sjisjkin. Marit arbeider med formidling av russisk litteratur og kultur, og er særlig interessert i ny russisk litteratur. Hun var en av redaksjonsrådet i prosjektet Petrusjka, som jobbet for at kjennskap til hverandres litteratur og kultur er grunnlag for godt naboskap, språkkunnskap og gjensidig forståelse.

Marit er blitt pensjonist, men har fremdeles mange jern i ilden. Før var hun dosent i russisk ved det som het Høgskolen i Finnmark, deretter UiT – Norges arktiske universitet, i Alta

Vi anbefaler å lese Vinduet 1/2016, som i sin helhet viet til Postsovjetisk litteratur. Også der har Marit bidratt, med artikkelen Frihet og tvang, sannhet og løgn: Ljudmila Ulitskajas litterære genetikk

Marit leder samtalene med alle de russiske forfatterne som besøker Finnmark internasjonale litteraturfestival.

Translate »