Bilde av Sigbjørn Skåden
Sigbjørn Skåden

Sigbjørn Skåden (f. 1976) en filolog og samisk forfatter fra Skånland i Troms. Han har jobbet som lærer og har skrevet bøker for både barn, ungdom og voksne og har lang erfaring med skriveverksteder. Sigbjørn er opptatt av ungdom, samisk kultur og språk var med å stifte ungdomsforeninga Stuornjárgga Sámenuorak som startet opp Márkomeannu – en samisk festival mellom Nordland og Troms som fremmer markasamisk kultur.

Debuten som forfatter var med langdiktet Skuovvadeddjid gonagas (Skomakerens konge) i 2004 med handling hentet fra ei samisk bygd i mellomkrigstidens Ofoten. Han har skrevet diktsamlinger som Prekariáhta lávlla som trekker paralleller mellom samenes kulturoppvåkning og postpunkbevegelsen i England på slutten av 1970tallet og romaner som Ihpil: Láhppon mánáid bestejeaddji, om en ung lesbisk samejente og har også vært redaktør for utgivelser på forlaget Skániid girjie.

Han har blitt nominert til Nordisk Råds litteraturpris og P2-lytternes romanpris og vant Havmannprisen i 2014 for boken Våke over dem som sover.

Translate »