Bilde av Thorvald Stoltenberg
Thorvald Stoltenberg

Thorvald Stoltenberg har hatt en lang karriere som diplomat og politiker fra Arbeiderpartiet. Han har hatt flere viktige verv, blant annet har han vært forsvarsminister, utenriksminister, Norges FN-ambassadør, FNs høykommisær for flyktninger, FNs fredsmekler for Balkan og ambassadør i København. Etter sin politiske karriere har Thorvald vært president i Norges Røde kors.
Som utenriksminister tok han initiativ til Barentssamarbeidet, og han blir ofte kalt Barentssamarbeidets far. Thorvald ledet møtet i Kirkenes i 1993 hvor samarbeidet formelt ble etablert. Barentssamarbeidet skal styrke grenseoverskridende kontakt og problemløsning, og fremme bærekraftig utvikling i Barentsregionen.

Translate »