Thorvald Stoltenberg

Thorvald Stoltenberg har hatt en lang karriere som diplomat og politiker fra Arbeiderpartiet. Han har hatt flere viktige verv, blant annet har han vært forsvarsminister, utenriksminister, Norges FN-ambassadør, FNs høykommisær for flyktninger, FNs fredsmekler for Balkan og ambassadør i København. Etter sin politiske karriere har Thorvald vært president i Norges Røde kors.
Som utenriksminister tok han initiativ til Barentssamarbeidet, og han blir ofte kalt Barentssamarbeidets far. Thorvald ledet møtet i Kirkenes i 1993 hvor samarbeidet formelt ble etablert. Barentssamarbeidet skal styrke grenseoverskridende kontakt og problemløsning, og fremme bærekraftig utvikling i Barentsregionen.

Translate »