Monica Isobel Glenna

Monica Glenna flyttet fra Oslo til Havøysund for å være bibliotekar. Nå er hun biblioteksjef i Måsøy kommune. På Finnlitt 2024 møter du henne i paneldebatten Demokratiet under press – Kan biblioteket spille en rolle?