Aili Eriksen

Aili Eriksen er en forfatter fra Lemmijoki/Lakselv i Porsanger kommune. Hun har kvensk bakgrunn og lærte seg å snakke kvensk i voksen alder. Til daglig jobber hun som språkteknologi- og språkarbeider ved Kainun institutti – Kvensk institutt i Pyssyjoki/Børselv. I 2023 vant hun en kvensk skrivekonkurranse med en kortprosatekst«Pito-ohjheet siitä kunka tulla kielenpittääjäksi KvääniKevät© produktin avula». Hun har også skrevet en god del kvenske dikt.