Alta kulturskole

Alta kulturskole har som mål å bidra til et rikere kulturmiljø i kommunen ved å gi et allsidig opplæringstilbud og drive utadrettet virksomhet. De ønsker også å bidra til at den enkelte elev utvikler sine muligheter og kunstneriske evner. I dag har de rundt 600 elevplasser og et aktivt samarbeid med grunnskolene, kor, korps og ulike samspillgrupper. På Finnlitt ser du elever fra Kulturskolen på vår åpning for barna.

Les mer om Alta kulturskole.