Ánde Somby

Ánde Somby er født i 1958 i Polmak. Han er en samisk jurist, forfatter, joiker og musiker og den andre samen i historien med doktorgrad i juss. Ánde Somby er sønn av reindriftssamen Aslak Somby og duodjiutøveren Karen Kristine Porsanger Somby, og bror av sameaktivisten og kulturarbeideren Niillas Aslaksen Somby. På Finnlitt 2024 møter du ham i paneldebatt der blant annet sannhets- og forsoningskommisjonens rapport blir et tema.