Fredrik Prost

Fredrik Prost er en samisk kunstner fra Viikusjávri på svensk side av Sápmi. Arbeidene hans har blitt vist i store gallerier rundt om i verden, som National Gallery of Canada og Liljevalchs kunstgalleri i Stockholm, og kunsten hans har også blitt stilt ut i flere deler av Sápmi og Skandinavia. Han har mottatt mange prestisjetunge priser som Asa Kitok-prisen på Jokkmokk vintermarked i 2016. I løpet av de siste tiårene har Prost utført et omfattende arbeid med den samiske noaidi-trommen for å fremme samisk åndelig kunnskap. I 2023 ga han ut boka Leŋges hearggi, Sáhčal fatna (Ready the Reindeer Stag, Pust Out the Boat).

Å skrive denne boka var veldig viktig for meg fordi jeg tror at vi trenger å vende tilbake til våre åndelige røtter. Vi trenger ikke bare å beskytte landområdet, dette kreves av oss, ikke bare i den fysiske virkeligheten, men også på et åndelig nivå. Vår tradisjonelle åndelighet er det som knytter oss til landområdet og som gjør urfolksperspektivet spesielt. Da jeg begynte min reise for rundt tjue år siden, ville jeg hatt behov for en bok som min.

Sitat lånt fra nettsidene til Riddu Riđđu Festivála

Foto: Rebecca Lundh

Fredrik Prost