Frode Helmich Pedersen

Frode Helmich Pedersen er med i programrådet for Finnlitt 2024. Helmich Pedersen (f. 1976) er professor i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen og litteraturkritiker i blant annet Bergens Tidende og Morgenbladet. I 2021 ble han kåret til årets litteraturkritiker av Norsk kritikerlag. Samme år ga han ut essaysamlinga Splinten i øyet, og i 2022 kom Forfølgelsen av Julian Assange, som han skreiv sammen med Gisle Selnes. Helmich Pedersen har skrevet en lang rekke artikler og kommentarer om litteratur, kritikk og samfunnsspørsmål, og har vært redaksjonsmedlem i tidsskriftene Prosopopeia, Vagant og Vinduet.

Foto: Eivind Senneset

Frode Helmich Pedersen