Harald Gaski

Harald Gaski er fra Tana i Finnmark og er professor i samisk litteratur ved Samisk høgskole. Han har vært sentral i oppbyggingen av samisk litteratur som akademisk disiplin helt fra midten av 1980-årene. Han er også skjønnlitterær forfatter og har oversatt samisk litteratur til norsk og engelsk. I sin forskning har Gaski vært opptatt av urfolksestetikk, samiske myter og tradisjonelle verdier, samt multikunstneren Nils-Aslak Valkeapää. På Finnlitt 2024 møter du ham som samtaleleder i flere programposter.

Foto: Bjørn Hatteng

Harald Gaski