IMA–Inger-Mari Aikio

Inger-Mari Aikio/IMA er samisk forfatter og journalist fra Utsjok/Ohcejohka i Nord-Finland, og beskrives av Store Norske Leksikon som en av de mest markante nålevende samiske forfatterne i Finland. Hun skriver på nordsamisk og debuterte i 1989. IMA skriver både poesi, prosa og barnebøker, og har i tillegg laget en rekke kortfilmer for barn og kortdokumentarfilmer. Flere av bøkene til IMA er oversatt til andre språk.

Foto: Áilu Arianaick