Kvääninuoret – Kvenungdommen

Kvääninuoret – Kvenungdommen er en landsdekkende ungdsomsorganisasjon under Norges kveners forbund – Ruijan kvääniliitto. Kvääninuoret arbeider med å skape møteplasser for kvensk ungdom og å styrke en kvensk ungdomsidentitet og kultur. Organisasjonen står bak utgivelsen av en frasebok for ungdom på kvensk, Fraasikirja.