Marit Kirsten Anti Gaup

Marit Kirsten Anti Gaup (f. 1960) er samisk forfatter og politiker på Sametinget. Hun kommer fra Karasjok og har gitt ut to barnebøker på nordsamisk: Firkkaláhkku i 2016 og Čoalkkehii uksii! i 2021. På Finnlitt kan inviterte samiskklasser på mellomtrinnet og andre festivalgjengere komme og høre om hennes bøker på nordsamisk.

Foto: Kenneth Hætta, Sametinget.