Mervi Erkheikki

Mervi Erkheikki er daglig leder på Alattion kväänin kielikeskus – Alta kvenske språksenter. Språksenteret har som mål å revitalisere det kvenske språket i Alta. Hun deltar med en kvensk språkdusj under samtalen om troen på å ta tilbake sitt språk.