Silje Solheim Karlsen

Silje Solheim Karlsen er med i programrådet for Finnlitt 2024. Solheim Karlsen (f. 1976) kommer fra Alta og er professor i nordisk litteraturvitenskap ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Norges arktiske universitet, campus Alta. Hun har forsket på og skrevet om blant annet polarlitteratur, nyere lyrikk og samisk litteratur, og er opptatt av litteraturundervisning og litteraturformidling.

Foto: Sunniva CD Werkland

Silje Solheim Karlsen