Siri K. Gaski

Siri K. Gaski arbeider som seniorrådgiver ved Samisk bibliografi på Nasjonalbiblioteket, og er styreleder for Åarjelhsaemien teatere. Som medlem i Kulturrådets vurderingsutvalg for lyrikk, er hun godt oppdatert på det som beveger seg i vår samtidspoesi. Gaski tar frilansoppdrag som oversetter, kritiker og generell samisk synser, i tillegg har hun forskjellige verv i diverse foreninger og organisasjoner, deriblant Tromsø Kunstforening og Raanen saemieh.