Sollaug Sárgon

Sollaug Sárgon er en samiskspråklig pedagog, coach og forfatter, bosatt i Kautokeino. Hun er dobbelutdannet som barnevernspedagog og med en mastergrad i spesialpedagogikk med tilleggsutdanning, og arbeider ved Samisk videregående skole og reindriftsskole. Sárgon har skrevet barneboka Ovllá árgabeaivi på nordsamisk, leseboka Åvlan aarke-biejjie på sørsamisk og diktsamlingen Savvon bálgáid luottastit på nordsamisk, som hun ble nominert til Nordisk råds litteraturpris for i 2013. Diktene har blitt beskrevet som «naturlyriske skildringer som henspiller på de samiske forfedrenes arv og naturfolkets levevis».   

Foto: Joar Sten Olav Sárgon Hætta