Synnøve Persen

Synnøve Persen (f. 1950) er fra Porsanger i Finnmark, og har vært aktiv billedkunstner og forfatter i 45 år. Hun skriver på nordsamisk og norsk, og diktene hennes er oversatt til mange språk. Hun har deltatt på utstillinger, litterære arrangement og poesifestivaler i mange land og vært sentral i utviklingen og organiseringen av samisk kunstliv. Synnøve Persen var en av initiativtakerne til Masi-gruppen, som representerte en ny og moderne retning innen samisk kunst. I 2018 oppnevnte Kongen henne som kommandør av St. Olavs Orden og samme år mottok hun Norsk kulturråds ærespris.

balvvat bullet – skyene brenner er tittelen på hennes nye tospråklige diktsamling. I boka gjør hun en reise inn i fortiden, og forteller om sine formødre på en poetisk og samtidig dramatisk måte. Den stille og presise fortellermåten er av enkelte kalt for et urfolks perspektiv.

Vi er stolte over at Synnøve Persen skal åpne Finnmark internasjonale litteraturfestival 2024 på den offisielle åpninga torsdag kveld.

Foto: Susanne Hætta

Synnøve Persen