Støtte fra Fritt Ord

Finnlitt har fått innvilget støtte fra Fritt Ord til gjennomføringen av festivalen.

Fritt Ord er en allmennyttig privat stiftelse som arbeider for å fremme ytringsfrihet, offentlig debatt, kunst og kultur.

«Stiftelsen Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord. Fritt Ord kan også støtte andre sider ved norsk kultur, i første rekke den del av kulturen som gjør bruk av ordet.»

Fra stiftelsen Fritt Ords vedtekter

Vi er takknemlige for støtten, som gjør det mulig for oss å lage en festival der vi både løfter fram minoriteter, det skrevne ord, og bibliotekets rolle i det moderne demokratiet.