Støtte fra Sametinget

Sametingets logo

Finnlitt har fått støtte fra Sametinget til gjennomføringen av festivalen.

Sametinget støtter prosjekter som fremmer samisk språk, kultur og samfunnsliv i de fylkeskommuner og bykommuner som Sametinget har samarbeidsavtale med.

Finnmark er en del av Sápmi, og vi er takknemlige for støtten, som gjør det mulig for oss å lage et mangfoldig festivalprogram med mange samiske aktører, på både norsk og nordsamisk, for både barn og voksne.