Takk for en flott festival

Festivalplakat for Finnlitt 2024

Tusen takk til Kulturrådet, Sámediggi – Sametinget, Stiftelsen Fritt Ord, Norsk Forfattersentrum, Aschehoug forlag og Det Norske Samlaget, som alle har gitt økonomisk støtte til Finnlitt og vært med på å gjøre det mulig å gjennomføre festivalen.

Samarbeidet med Scene Nord gjorde det mulig for oss å invitere Oscar Danielson til å ha vår avslutningskonsert, og Musikkgarasjen leverte lyd og lys for oss på City Scene.

I tillegg har Nasjonalbiblioteket gjennom sin støtte til prosjektet Aktiv formidling i Finnmark gjort det mulig for bibliotekarer fra Vadsø, Sør-Varanger, Nesseby, Porsanger og Lebesby å hospitere på festivalen og øke sin arrangementskompetanse. Sammen med tilreisende og lokale frivillige, og oss fra Finnmark fylkesbibliotek var disse bibliotekansatte med på å lage årets Finnlitt. Tusen takk til alle dere som jobbet vakter under arrangementene og var med på å gjøre festivalen til en suksess!

Finnlitt lages i tett samarbeid med Alta bibliotek som er vertsbibliotek og medarrangører og tar med seg sin kompetanse inn i prosjektet. På biblioteket, City Scene og Gustus vinbar gjennomførte vi til sammen 35 programposter, 14 av dem for barn og unge. ARK Alta stilte opp med boksalg på arrangement og flotte utstillinger i butikk. Ingen forfattere uten boksalg! Barn fra Alta kulturskole bidro med sang på åpninga for barna, og en samisk skoleklasse fra Komsa skole joiket for oss. På Alta bibliotek var Nordnorsk vitensenter med og hadde oppfinnerverksted for barna. Vi samarbeidet med videregående skoler i fylket, som sendte Simon Stranger, Mats Jonsbu Sørum, Steffen Sørum og Solgunn Solli på turné i fylket. Ingeborg Arvola besøkte skoleklasser i Alta.

NRK, Avvir, Ruijan Kaiku, Ságat, Altaposten, Alta radio og Skussmål var alle til stede under festivalen og dekket flere av programpostene våre.

Festivalen er eksternt finansiert, men med arbeidsinnsats og intern kompetanse fra oss på Finnmark fylkesbibliotek og Alta bibliotek. Alle har bidratt inn til helheten. I tillegg har Helga Kristine Pettersen hatt spesielt ansvar for det kvenske og finske programmet, Signe Fløystad Aune har vært organisatorisk kaospilot underveis i festivalen, Jorun Jakola har holdt en stødig hånd på reisebestillinger, og festivalkoordinator Ida Zachariassen Sagberg har holdt i alle trådene og hatt hovedansvar for booking.

I programarbeidet har vi hatt innspillmøter og bedt om tilbakemelding fra Sámi Girječálliid Searvi, Searvi sámi girječálliide, Nordnorsk forfatterlag og Norsk Forfattersentrum Nord-Norge. De har alle kommet med forslag og innspill til hvordan vi kan belyse temaet og hvilke forfattere som kan være aktuelle.

Til årets festival ønsket vi også et blikk utenfra. Derfor ble det etablert et eksternt programråd. Et mål med dette er å bidra til økt samarbeid i kulturlivet på tvers av geografiske avstander, og etablere sterkere nettverk for festivalen, i tillegg til å få nye øyne på arbeidet vårt. Frode Helmich Pedersen, Gro Jørstad Nilsen, Tharaniga Rajah og Silje Solheim Karlsen ga oss ideer til forfattere og hovedlinjer i programmet, ut fra festivalens tema og målsetning. De var til stede på Finnlitt, og hadde oppdrag som samtaleledere fra scenen. Etter endt festival, evaluerer de festivalprogrammet vårt. Vi på Finnlitt har opplevd det som verdifullt å kunne invitere kollegaer i litteraturmiljøet til Finnmark, og har hatt utbytte av programrådets arbeid i utformingen av festivalprogrammet.

En stor takk til alle aktørene som har hatt oppdrag på festivalen. Til sammen var over nitti mennesker på våre festivalscener, med 35 forfattere, 36 barn, musikere, kritikere, journalister, samtaleledere og konferansierer. Festivalen huset 29 samiske aktører, 8 kvenske og 28 nordnorske aktører. Våre internasjonale forfattere kom fra Irland, Sverige, Finland og Sápmi.

Til slutt må vi takke vårt gode publikum i Alta. 3405 mennesker besøkte våre arrangementer på Finnlitt, av disse var 982 barn. Ingen festival uten publikum – Tusen takk for oppmøtet og den gode festivalstemninga fra 25.-27. april i Alta på Finnmark internasjonale litteraturfestival 2024.

Hvis du har tilbakemeldinger til oss om festivalen, send en e-post til finnlitt@ffk.no