Veronicha Angell Bergli

Veronicha Angell Bergli, f. 1985, er ny biblioteksjef i Vadsø kommune, og startet i stillingen 1.januar i år. Hun var forbundsleder i Bibliotekarforbundet fra 2019-2023 og har også vært rådgiver på Finnmark fylkesbibliotek. Bergli kjenner derfor godt til bibliotekene i Norge generelt og i Finnmark spesielt. Hun blir lett engasjert når hun snakker om bibliotek! Hun skal lede panelsamtalen Demokratiet under press – Kan biblioteket spille en rolle?