Demokratiet under press – Kan biblioteket spille en rolle?

I ei tid der det moderne demokratiet er under press, blir bibliotekets rolle spesielt viktig. Finnlitt inviterer til paneldebatt om det moderne demokratiet i dag, der blant annet rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen som kom i 2023 blir et tema. Er forsoning mulig? Hvordan står det til med demokratiet vårt? Hva kan biblioteket gjøre?

Dato:

25. april 2024 – 25. april 2024

Klokkeslett:

20:15 – 21:15

Pris:

Festivalpass eller billett

Billett:

Kjøp billett her

Sted:

City Scene